Art. 1446. Prezumţie de solidaritate

Solidaritatea se prezumă între debitorii unei obligaţii contractate în exerciţiul activităţii unei întreprinderi, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Leave a Reply