Art. 1460. Divizibilitatea obligaţiei solidare între moştenitori

Obligaţia unui debitor solidar se împarte de drept între moştenitorii acestuia, afară de cazul în care obligaţia este indivizibilă.

Leave a Reply