Art. 1467. Pluralitatea de prestaţii

Dispoziţiile acestei secţiuni se aplică în mod corespunzător în cazul în care obligaţia alternativă are ca obiect mai mult de două prestaţii principale.

Leave a Reply