Art. 1470. Temeiul plăţii

Orice plată presupune o datorie.