Art. 1471. Plata obligaţiei naturale

Restituirea nu este admisă în privinţa obligaţiilor naturale care au fost executate de bunăvoie.