Art. 1473. Plata făcută de un incapabil

Debitorul care a executat prestaţia datorată nu poate cere restituirea invocând incapacitatea sa la data executării.