Art. 1498. Cheltuielile plăţii

Cheltuielile plăţii sunt în sarcina debitorului, în lipsă de stipulaţie contrară.