Art. 1499. Mijloace de dovadă

Dacă prin lege nu se prevede altfel, dovada plăţii se face cu orice mijloc de probă.