Art. 1517. Neexecutarea imputabilă creditorului

O parte nu poate invoca neexecutarea obligaţiilor celeilalte părţi în măsura în care neexecutarea este cauzată de propria sa acţiune sau omisiune.

Leave a Reply