Art. 1521. Moduri

Punerea în întârziere a debitorului poate opera de drept sau la cererea creditorului.