Art. 154. Interzicerea dispensei de a da socoteală

Dispensa de a da socoteală acordată de părinţi sau de o persoană care ar fi făcut minorului o liberalitate este considerată ca nescrisă.