Art. 1547. Vinovăţia debitorului

Debitorul este ţinut să repare prejudiciul cauzat cu intenţie sau din culpă.