Art. 1548. Prezumţia de culpă

Culpa debitorului unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării.