Art. 1561. Efectele admiterii acţiunii oblice

Hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii oblice profită tuturor creditorilor, fără nicio preferinţă în favoarea creditorului care a exercitat acţiunea.

Leave a Reply