Art. 1572. Creanţe viitoare

(1) În caz de cesiune a unei creanţe viitoare, actul trebuie să cuprindă elementele care permit identificarea creanţei cedate.
(2) Creanţa se consideră transferată din momentul încheierii contractului de cesiune.

Leave a Reply