Art. 1610. Proba novaţiei

Novaţia nu se prezumă. Intenţia de a nova trebuie să fie neîndoielnică.