Art. 1616. Noţiunea

Datoriile reciproce se sting prin compensaţie până la concurenţa celei mai mici dintre ele.