Art. 1636. Persoana îndreptăţită la restituire

Dreptul de restituire aparţine celui care a efectuat prestaţia supusă restituirii sau, după caz, unei alte persoane îndreptăţite, potrivit legii.

Leave a Reply