Art. 1637. Formele restituirii

(1) Restituirea se face în natură sau prin echivalent.
(2) Restituirea prestaţiilor are loc chiar dacă, potrivit legii, nu sunt datorate daune-interese.