Art. 1656. Inadmisibilitatea acţiunii în anulare

Cei cărora le este interzis să cumpere ori să vândă nu pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu, nici în numele persoanei ocrotite.

Leave a Reply