Art. 166. Desemnarea tutorelui

Orice persoanã care are capacitatea deplinã de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formã autenticã, persoana care urmeazã a fi numitã tutore pentru a se îngriji de persoana și bunurile sale în cazul în care ar fi pusã sub interdicție judecãtoreascã. Dispozițiile art. 114 alin. (3) – (5) se aplicã în mod corespunzãtor.

 

1 thought on “Art. 166. Desemnarea tutorelui

  1. Art. 166 a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: ”Orice persoană care are capacitatea deplină de exerciţiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana şi bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicţie judecătorească. Dispoziţiile art. 114 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.”

Leave a Reply