Art. 1696. Excepţia de garanţie

Acela care este obligat să garanteze contra evicţiunii nu poate să evingă.