Art. 1706. Beneficiarii garanţiei

Vânzătorul este obligat să garanteze contra evicţiunii faţă de orice dobânditor subsecvent al bunului, fără a deosebi după cum dobândirea este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit.

1 thought on “Art. 1706. Beneficiarii garanţiei

Leave a Reply