Art. 1714. Garanţia pentru lipsa calităţilor convenite

Dispoziţiile privitoare la garanţia contra viciilor ascunse se aplică şi atunci când bunul vândut nu corespunde calităţilor convenite de către părţi.

1 thought on “Art. 1714. Garanţia pentru lipsa calităţilor convenite

Leave a Reply