Art. 1719. Plata preţului şi primirea bunului

Cumpărătorul are următoarele obligaţii principale:
a) să preia bunul vândut;
b) să plătească preţul vânzării.