Art. 1729. Efectele rezoluţiunii faţă de terţi

Rezoluţiunea vânzării unui imobil are efecte faţă de terţi în condiţiile stabilite la art. 909 şi 910.