Art. 1731. Vânzarea către un terţ a bunurilor supuse preempţiunii

Vânzarea bunului cu privire la care există un drept de preempţiune legal sau convenţional se poate face către un terţ numai sub condiţia suspensivă a neexercitării dreptului de preempţiune de către preemptor.

1 thought on “Art. 1731. Vânzarea către un terţ a bunurilor supuse preempţiunii

Leave a Reply