Art. 1739. Caractere ale dreptului de preempţiune

Dreptul de preempţiune este indivizibil şi nu se poate ceda.