Art. 1771. Aplicabilitatea dispoziţiilor de la vânzare

Dispoziţiile prezentului capitol se întregesc, în mod corespunzător, cu dispoziţiile privitoare la contractul de vânzare, în măsura în care nu este prevăzută o reglementare specială pentru contractul de furnizare.

Leave a Reply