Art. 1780. Preţul locaţiunii

(1) Chiria poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestaţii.
(2) Dispoziţiile privitoare la stabilirea preţului vânzării sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi chiriei.

1 thought on “Art. 1780. Preţul locaţiunii

Leave a Reply