Art. 1800. Schimbarea formei ori destinaţiei bunului. Folosirea abuzivă

Dacă locatarul modifică bunul ori îi schimbă destinaţia sau dacă îl întrebuinţează astfel încât îl prejudiciază pe locator, acesta din urmă poate cere daune-interese şi, după caz, rezilierea contractului.

Leave a Reply