Art. 1817. Rezilierea locaţiunii

Neexecutarea obligaţiilor născute din contract conferă părţii prejudiciate dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune-interese dacă este cazul, potrivit legii.

Leave a Reply