Art. 1878. Recepţia lucrărilor. Riscul contractului

(1) După finalizarea construcţiei, se va proceda, în condiţiile legii, la recepţia provizorie la terminarea lucrării, urmată de recepţia finală.
(2) Riscurile trec asupra beneficiarului de la data recepţiei provizorii la terminarea lucrării.

Leave a Reply