Art. 1885. Durata societăţii

(1) Durata societăţii este nedeterminată, dacă prin contract nu se prevede altfel.
(2) Asociaţii pot prelungi durata societăţii, înainte de expirarea acesteia.

Leave a Reply