Art. 1942. Obligaţiile şi răspunderea lichidatorilor

Obligaţiile şi răspunderea lichidatorilor sunt reglementate de dispoziţiile aplicabile administratorilor, în afară de cazul în care prin lege sau prin contractul de societate se dispune altfel.

Leave a Reply