Art. 1948. Împărţeala bunurilor sociale

Împărţeala în natură a bunurilor societăţii se face potrivit regulilor privitoare la împărţeala bunurilor proprietate comună.