Art. 1966. Ambalajul

(1) Expeditorul are obligaţia să ambaleze bunurile corespunzător naturii acestora şi modului de transport.
(2) Expeditorul răspunde faţă de transportator pentru prejudiciile cauzate acestuia de ambalajul necorespunzător sau de ambalarea defectuoasă a bunurilor predate spre transport. Transportatorul rămâne răspunzător faţă de terţi pentru pagubele cauzate astfel, cu drept de regres contra expeditorului.

Leave a Reply