Art. 1977. Data dobândirii drepturilor şi obligaţiilor de către destinatar

Fără a aduce atingere drepturilor expeditorului, destinatarul dobândeşte drepturile şi obligaţiile decurgând din contractul de transport prin acceptarea acestuia sau a bunurilor transportate.

Leave a Reply