Art. 1989. Limitarea răspunderii

În toate cazurile, despăgubirea nu poate depăşi cuantumul stabilit prin legea specială.