Art. 1992. Răspunderea pentru neefectuarea transportului sau pentru întârziere

Transportatorul răspunde şi pentru paguba cauzată prin neefectuarea transportului sau prin depăşirea termenului de transport.

Leave a Reply