Art. 2012. Puterea de reprezentare

(1) Dacă din împrejurări nu rezultă altfel, mandatarul îl reprezintă pe mandant la încheierea actelor pentru care a fost împuternicit.
(2) Împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul care o constată se numeşte procură.
(3) Dispoziţiile referitoare la reprezentarea în contracte se aplică în mod corespunzător.

Leave a Reply