Art. 2037. Menţinerea unor obligaţii ale mandatarului

La încetarea în orice mod a mandatului, mandatarul este ţinut să îşi execute obligaţiile prevăzute la art. 2.019 şi 2.020.