Art. 2092. Excepţiile

Agentul nu are dreptul la indemnizaţia prevăzută la art. 2.091 în următoarele situaţii:
a) comitentul reziliază contractul din cauza încălcării de către agent a obligaţiilor sale;
b) agentul denunţă unilateral contractul, cu excepţia cazului în care această denunţare este motivată de circumstanţe precum vârsta, infirmitatea ori boala agentului, în considerarea cărora, în mod rezonabil, nu i se poate cere acestuia continuarea activităţilor;
c) în cazul cesiunii contractului de agenţie prin înlocuirea agentului cu un terţ;
d) dacă nu se convine altfel de către părţile contractului de agenţie, în cazul novaţiei acestui contract prin înlocuirea agentului cu un terţ.

Leave a Reply