Art. 2099. Remuneraţia în cazul pluralităţii de intermediari

(1) În cazul în care intermedierea a fost realizată de mai mulţi intermediari, fiecare are dreptul la o cotă egală din remuneraţia stabilită global, dacă prin contract nu s-a stipulat altfel.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică atât în cazul în care pluralitatea de intermediari rezultă din contracte de intermediere separate, cât şi în cazul în care rezultă din acelaşi contract de intermediere.

1 thought on “Art. 2099. Remuneraţia în cazul pluralităţii de intermediari

Leave a Reply