Art. 2104. Proba

Pentru a putea fi dovedit, contractul de depozit trebuie încheiat în scris.