Art. 212. Actele emise de organele persoanei juridice

(1) Hotărârile şi deciziile luate de organele de conducere şi administrare în condiţiile legii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat împotrivă.

(2) Fațã de terți hotãrârile și deciziile luate în condițiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicãrii lor, în cazurile și condițiile prevãzute de lege, în afarã de cazul în care se face dovada cã aceștia le-au cunoscut pe altã cale.

1 thought on “Art. 212. Actele emise de organele persoanei juridice

  1. Alin. (2) a fost modificat prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Forma initiala a textului era urmatoarea: ”(2) Faţă de terţi hotărârile şi deciziile luate în condiţiile legii, actului de constituire sau statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în condiţiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceştia le-au cunoscut pe altă cale.”

Leave a Reply