Art. 2125. Obligaţia de acceptare

Depozitarul nu poate refuza primirea bunului decât în cazul în care are un motiv serios pentru aceasta.