Art. 2139. Obligaţiile, drepturile şi puterile administratorului-sechestru

Obligaţiile, drepturile şi puterile administratorului-sechestru sunt determinate prin convenţia părţilor, iar în lipsă se aplică regulile prezentei secţiuni.

Leave a Reply