Art. 2142. Remuneraţia, cheltuielile şi despăgubirile

(1) Dacă nu s-a convenit altfel, administratorul-sechestru are dreptul la o remuneraţie.
(2) Chiar şi în cazul sechestrului cu titlu gratuit, administratorul-sechestru are dreptul la restituirea tuturor cheltuielilor făcute pentru conservarea şi administrarea bunului sechestrat, precum şi la plata despăgubirilor pentru pierderile suferite în legătură cu acesta.

Leave a Reply