Art. 2159. Natura împrumutului

(1) În lipsa unei stipulaţii contrare, împrumutul se prezumă a fi cu titlu gratuit.
(2) Până la proba contrară, împrumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros.

Leave a Reply